DỊCH VỤ CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Samsung được sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam hoặc các sản phẩm bảo hành toàn cầu sẽ được bảo hành theo quy định sau:

 1. Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin bảo hành điện tử thông qua ứng dụng CS One tải từ CH Play hoặc App Store; hoặc dựa vào các công cụ kiểm tra thời hạn bảo hành của Samsung; hoặc theo chứng từ mua hàng đối với các sản phẩm bảo hành toàn cầu.
 2. Trong trường hợp sản phẩm không sử dụng bảo hành điện tử hoặc sản phẩm chưa kích hoạt ngày mua đến tổng đài thì dựa vào bảng bên dưới để xác nhận thời hạn bảo hành cho sản phẩm đó, thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua của khách hàng sử dụng nhưng không được vượt quá thời hạn của ngày sản xuất.
 3. Riêng đối với các sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng nhưng chưa được kích hoạt bảo hành, Trung tâm Bảo hành ủy quyền (TTBHUQ) khi nhận máy, gửi các thông tin về khách hàng kèm bản sao chép hóa đơn hợp lệ (nếu có), hoặc Biên bản khách hàng xác nhận ngày mua đến Bộ phận Bảo hành và Chăm sóc khách hàng Samsung để xem xét kích hoạt bảo hành.

Thời Hạn Bảo Hành Đối Với Linh Kiện Thay Thế

Thời hạn bảo hành đối với linh kiện thay thế ngoài bảo hành được áp dụng như sau:

 1. Trường hợp tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm nhiều hơn ba (03) tháng, thời hạn bảo hành của linh kiện thay thế được tính theo thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm;
 2. Tại thời điểm sửa chữa thay thế mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm ít hơn ba (03) tháng, thời hạn bảo hành của linh kiện thay thế được áp dụng là ba (03) tháng.
 3. Thời hạn bảo hành đối với linh kiện thay thế trong bảo hành được được tính theo thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm.

Thời Hạn Bảo Hành Đối Với Sản Phẩm Được Đổi Mới

 1. Nếu tại thời điểm đổi mới sản phẩm mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm cũ đang sử dụng nhiều hơn sáu (06) tháng thì thời hạn bảo hành của sản phẩm đổi mới được tính bằng với thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm cũ đang sử dụng;
 2. Nếu tại thời điểm đổi mới sản phẩm mà thời hạn bảo hành còn lại của sản phẩm cũ đang sử dụng nhỏ hơn sáu (06) tháng thì thời hạn bảo hành của sản phẩm đổi mới được tính là sáu (06) tháng.

Điều Kiện Bảo Hành

 1. Sản phẩm được sản xuất bởi Samsung và được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam;
 2. Lỗi kỹ thuật cần được sửa chữa phát sinh trong Thời hạn Bảo hành;
 3. Sản phẩm không thuộc trường hợp từ chối bảo hành.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI SAMSUNG NGOÀI BẢO HÀNH

# MODEL GIÁ MÀN HÌNH GIÁ BO MẠCH
1 Samsung A125 1,075,000 1,775,000
2 Samsung A127 1,065,000 1,670,000
3 Samsung A51 1,680,000 2,360,000
4 Samsung A71 1,790,000 3,570,000
5 Samsung A70 1,495,000 3,180,000
6 Samsung A7 2018 1,190,000 2,660,000
7 Samsung A80 2,200,000 4,400,000
8 Samsung J730 1,350,000 2,270,000
9 Samsung J810 1,090,000 2,320,000
10 Samsung M31 1,320,000 2,275,000
11 Samsung M51 1,710,000 3,500,000
12 Samsung Note 10 4,890,000 5,805,000
13 Samsung Note 10+ 5,210,000 5,970,000
14 Samsung Note 20 3,645,000 6,290,000
15 Samsung Note 20 Ultra 4G 5,320,000 6,365,000
16 Samsung Note 20 Ultra 5G 5,320,000 7,265,000
17 Samsung S20 4,105,000 6,080,000
18 Samsung S20+ 4,750,000 6,040,000
19 Samsung S20 Ultra 4,405,000 7,055,000
20 Samsung S21 3,650,000 6,020,000
21 Samsung S21+ 3,830,000 6,280,000
22 Samsung S21 Ultra 4,930,000 6,930,000
23 Samsung Z Flip 3 7,175,000 7,415,000
24 Samsung Z Fold 3 11,930,000 8,365,000

Đơn vị tính: Việt Nam đồng – Giá đã bao gồm VAT 10%