1. Bảo hành chính hãng các sản phẩm Samsung
  2. Sửa chữa dịch vụ các sản phẩm Samsung
  3. Cung cấp các loại phụ kiện chính hãng Samsung
  4. Tư vấn dịch vụ bảo hiểm mở rộng: chương trình bảo hiểm mở rộng cho thiết bị di động Samsung
  5. Tư vấn chương trình lên đời siêu phẩm: chương trình thu cũ đổi mới của hãng

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

(Đối với các sản phẩm sửa chữa tại Trung tâm bảo hành)

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

(Đối với các sản phẩm sửa chữa tại nhà Khách hàng)